Pożar hotelu "Cztery Wiatry"


   W dniu 12 lutego 2012 r. ok. godz. 19:00 PSK w Staszowie otrzymało zgłoszenie, że pali się poddasze Ośrodka Wypoczynkowo-Konferencyjnego „Cztery Wiatry” w miejscowości Korytnica. W chwili przybycia pierwszych zastępów Straży Pożarnej pożarem objęte było całe poddasze obiektu czterokondygnacyjnego krytego blachodachówką. Działania SP polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, podaniu 11 prądów wody w tym: 5 prądów wody przy użyciu podnośników i drabin hydraulicznych bezpośrednio na palące się poddasze, dwa prądy z drabin przystawnych oraz cztery prądy do wnętrza budynku na palące się pomieszczenia trzeciego piętra. 
   Wodę do celów gaśniczych dowożono z pobliskich miejscowości. Zbudowany, także został punkt czerpania wody na pobliskim zalewie „Chańcza”. Działania ratowniczo-gaśnicze utrudniały panujące warunki atmosferyczne temperatura ( około minus 20*C) zakłócała pracę podnośników, dochodziło także do zamarzania nasad w pojazdach pożarniczych oraz wody w liniach wężowych.
   W akcji trwającej ponad 17 godzin uczestniczyło 35 pojazdów gaśniczych, 6 specjalistycznych, 230 ratowników Państwowej i Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu województwa świętokrzyskiego.
źródło: KW PSP w Kielcac
Nasza jednostka, jako jedna z pierwszych pojawiłą się na miejscu pożaru.

dodano dn 13.02.2012
W akcji gaśniczej brało udział łącznie 52 jednostki PSP i OSP. Zniszczeniu uległo około 1000 m.kw. powierzchni Hotelu. Woda z akcji gaśniczej zalała również niższe piętro budynku.Nasz Jelcz podczas akcji gaśniczej. Fotografia PAP

Walne Zebranie Zarządu

W dniu 11.02.2012 odbyło się Walne Zebranie Zarządu naszej jednostki.

Dyskusja o planach jednostki na rok 2012

Wręczenie pamiątkowych statuetek i upominków

Uczestniczki Krajowych Zawodów Sportowo Pożarniczych
w Koninie (2011)
 Pani Sekretarz-  Agnieszka Sadłocha
Od lewej: Prezes - Karol (Jacek) Chałoński oraz Skarbnik - Stanisław Tąporowski


1% dla Strażaków

1% - To pomoc, która nic nie kosztuje darczyńcę.


Wystarczy, że rozliczając podatek od dochodów, które uzyskaliśmy w 2013 roku w zeznaniu podatkowym wpiszemy:
We „WNIOSKU O PRZEKAZANIE 1% PODATKU NALEŻNEGO NA RZECZ ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO (OPP)”, który znajduje się na końcu każdego zeznania rocznego numer KRS: 0000116212.


UWAGA! Nie można pomylić się w numerze KRS, pomyłka oznacza nie złożenie wniosku.
W części "INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE”, wpiszemy „Cel szczegółowy 1%". Wystarczy podać skróconą nazwę jednostki, np. OSP w ……….. i kod pocztowy.

Urzędy Skarbowe na podstawie powyższych informacji przekażą pieniądze na rachunek bankowy Związku OSP RP w okresie od maja do lipca 2012 roku.

Naczelnik Urzędu Skarbowego właściwy według siedziby Związku OSP RP przekaże nam we wrześniu 2012 roku zbiorczą informację o:
  • danych identyfikacyjnych darczyńców (imię, nazwisko i adres), w tym obojga małżonków, którzy na wniosek podlegają łącznemu opodatkowaniu, oraz 
  • wysokości kwot deklarowanych przez podatników na rzecz Związku OSP RP, 
  • przeznaczeniu kwoty 1% podatku należnego przez Związek OSP RP na cel szczegółowy,  jeżeli podatnik w zeznaniu podatkowym lub korekcie zeznania, wyraził zgodę na przekazanie danych wymienionych wyżej lub wskazał cel szczegółowy.

Związek OSP RP pozyskane środki w roku 2012 – 2013 zgodnie z regulaminem „1% podatku na rzecz Związku OSP RP” przekaże Ochotniczym Strażom Pożarnym i innym jednostkom na cele statutowe zgodnie z wskazanym przez podatnika celem szczegółowym.

Witamy

Na stronach Ochotniczej Straży Pożarnej w Wiśniowej