Zarząd
Prezes - Karol Chałoński
        
Wiceprezes - Andrzej Guła
             
Naczelnik - Grzegorz Kwietniewski

Z-ca naczelnika - Michał Duliński

Sekretarz Kronikarz - Anna Mazgaj

Skarbnik - Stanisław Tomporowski

Gospodarz - Grzegorz Sadłocha

Z-ca Gospodarza - Marcin Góral


Członek Zarządu - Tomasz Tarka

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej - Maciej Tarka

Sekretarz Komisji Rewizyjnej - Artur Guła

Członek Komisji Rewizyjnej - Piotr Fortuna